หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  การลงทะเบียนเรียนระบบLMSรายวิชาการงานอาชีพชั้นม.4ปีการศึกษา2564  

     

 

ให้นักเรียน ลงทะเบียนเรียนระบบ LMS ดังนี้

1.หน้าเว็บไซต์ ให้กด Login เลือก สมัครสมาชิกใหม่ 

(นักเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่1 แล้วให้ข้ามข้อ1ไปทำข้อ4ได้เลย)

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ครบทุกหัวข้อ (กรอกชื่อและนามสกุลจริง เป็นภาษาไทย ส่วนชิ่อและรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบ ให้กำหนดเอง เป็นภาษาอังกฤษ แล้วกด สมัครสมาชิก (จำชื่อและรหัสผ่านไว้ให้ดี)

3.รอการยืนยัน การสมัครสมาชิกจากครู

4.เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ กด Login พิมพ์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ป้อนรหัสลับ กด เข้าสู่ระบบ

5.ในหัวข้อ ระบบ LMS เลือก วิชาที่เปิดสอน เลือกรายวิชาเรียนแล้วกรอกข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ

6..ให้ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา รหัสวิชา เลือกกลุ่มเรียน ให้ถูกต้อง

*นักเรียนห้อง 4/2,4/9,4/11,4/12,4/13,4/14,4/15,4/16 ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา พื้นฐาน-การงานอาชีพ1 (ง31101)

*นักเรียนห้อง 4/4,4/5,4/10 ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา เพิ่มเติม-การงานอาชีพ (ง30201)

*การเลือกกลุ่มเรียน ให้เลือกตามห้องของตนเองเช่น ห้อง4/2 เลือก กลุ่มที่2 เป็นต้น

7.กด ลงทะเบียน ทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง จนลงทะเบียนสำเร็จ

8.เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ในหัวข้อระบบ LMS  ให้เลือกรายวิชาที่ลงทะเบียน (จะขึ้นตัวเลข1/2) กดเลือกและเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่ง ศึกษาเนื้อหา ทำกิจกรรม ส่งงาน ตามหัวข้อ ที่อนุญาตให้ทำกิจกรรมในแต่ละคาบเรียน

    ***ID Line ครูประเทือง : 0856954496

   ***ให้หัวหน้าห้องทุกห้อง หรือตัวแทนห้อง แอดไลน์ครูประเทือง แล้วสร้างกลุ่มไลน์ห้องของตนเอง เชิญชวนให้เพื่อนเข้ากลุ่มทุกคน เพื่อติดต่อสื่อสารเรื่องการเรียนการสอน

 


ประกาศโดย : ครูประเทือง ใจแก้ว
วันที่ประกาศ : 2564-11-01